آشنایی با مزایا و معایب ثبت شرکت در ایران

آشنایی با مزایا و معایب ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت امروزه به عنوان یک قرارداد تجاری شناخته می شود که بین افراد حقیقی و حقوقی منعقد می گردد. به موجب این قرارداد، شخصیتی حقوقی ایجاد می شود که در چهارچوب قانون از مزایا و مسئولیت هایی برخوردار می شود. امروزه برای ایجاد اعتبار بیشتر به مجموعه هایی که در قالب شرکت کار می کنند و شناخت بیشتر این مجموعه ها که در قالب شرکت شناخته می شوند، ثبت شرکت اهمیت دارد. در این مقاله با معرفی شرکت و انواع آن، به شرایط، مدارک لازم و روند ثبت شرکت و مزایا و معایب آن می پردازیم.

آشنایی با شرکت ها

شرکت در لغت به معنای شریک شدن است. در ساختار شرکت افرادی (حداقل 2 نفر) برای رسیدن به یک هدف مشخص، گرد هم جمع می شوند و در راستای رسیدن به آن، تلاش می کنند. به عنوان مثال شرکت های تجاری، از مجموعه ای از افراد تشکیل می شوند که برای رسیدن به سودآوری و انجام عملیات های تجاری، سرمایه گذاری می کنند.

شرکت ها پس از تاسیس هر کدام یک شخصیت حقوقی دارند که در چهارچوب قانون، از آنها حمایت می شود. در تعریف دیگر از شرکت ها می توان شرکت ها را قراردادی دانست که بین اعضا و شرکای آن منعقد شده و سود حاصل از سرمایه برای افراد مشخص می باشد. شرکت ها انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

انواع شرکت ها و شرایط ثبت شرکت

به طور کلی ما 8 نوع شرکت داریم که در قالب شرکت های تجاری معرفی می شوند.

این شرکت ها عبارتند از:

 • شرکت سهامی
  • شرکت سهامی عام
  • شرکت سهامی خاص
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

دلیل اینکه امروزه شرکت ها به انواع مختلفی که ذکر شد، تقسیم بندی شده اند را می توان تکامل آنها در طول سال ها و تقسیم بندی بر اساس نیازهای اجتماع دانست. اولین شرکت ها در قالب شرکت های سهامی عام، از قرن 12 میلادی به بعد به وجود آمدند. به طور کلی علت تنوع شرکت های تجاری را می توان صرفا یک نیاز اجتماعی و تجاری دانست.

به عنوان مثال در شرکت های سهامی، ملاحظات سرمایه ای اهمیت داشت در حالی که بعدها سرمایه گذاران برای جلب اعتماد بیشتر و تضمین اعتبار، شرکت های تضامنی را به وجود آوردند. در ادامه به معرفی شرکت ها می پردازیم و در کنار آن، شرایط ثبت شرکت را برای هر کدام نیز ذکر می نماییم.

چطور شرکت ثبت کنیم؟

شرکت سهامی

شرکت سهامی، یک شرکت بازرگانی به شمار می آید که دارای سرمایه ای است که به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهم ها، تنها به مبلغ اسمی آن منحصر می باشد. در این نوع شرکت لزوما عملیات امور بازرگانی مطرح نیست و در تشکیل آن باید حداقل 3 نفر به عنوان شریک حضور داشته باشند. این شرکت به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم بندی می شود:

 • شرکت سهامی عام: در شرکت سهامی عام، بخشی از سرمایه شرکت از راه فروش سهام تامین می شود. موسسین شرکت با تعهد ارائه 20 درصد از سرمایه خود، حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده را در حساب شرکت سپرده گذاری می کنند و طی اظهار نامه ای آن را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند.
 • شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص دارای 3 نفر سهامدار اصلی، 2 نفر بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل تشکیل می شود و تمامی سرمایه این نوع شرکت باید توسط موسسین آن تامین گردد.

شرایط ثبت شرکت سهامی عام:

 • وجود حداقل 3 عضو
 • ذکر عنوان “شرکت سهامی عام” در تعیین نام آن

شرکت با مسئولیت محدود

این نوع شرکت بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری ایجاد می شود که افراد شرکا به میزانی که در شرکت سرمایه گذاری می کنند، مسئول قرض و تعهدات در شرکت می باشند. در این نوع از شرکت ها سرمایه افراد و شرکت به سهام و قطعات آن تقسیم بندی نمی شود.

در شرکت با مسئولیت محدود، در صورتی که شرکت ورشکست شود، تنها سرمایه ای که در شرکت واگذار شده است مصرف می شود و باقی مطالباتی که از سوی طلبکاران شرکت وجود دارد، اجبارا توسط شرکای شرکت پرداخت نمی شود.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • حداقل وجود 2 نفر شریک
 • پرداخت تمام سرمایه نقدی در آورده نقدی
 • تقویم آورده های غیر نقدی و پرداخت تمام آن

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک نام مخصوص، بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی در جهت امور تجارتی ایجاد شده و در صورتی که برای تامین قروض شرکت، دارایی های شرکت کافی نباشد، شرکا مسئول اند تا تمامی قروض را پرداخت نمایند.

تاسیس این نوع شرکت با شرکت نامه در قالب اوراق چاپی انجام می شود. همچنین لازم است برای تشکیل این نوع شرکت، تمام سرمایه نقدی که تادیه شده و سهم الشرکه غیرنقدی است، قیمت گذاری و تسلیم شود.

شرایط ثبت شرکت تضامنی :

 • تنظیم و امضای شرکت نامه
 • تقویم و تسلیم تمام سرمایه نقدی و غیرنقدی
 • تهیه اساسنامه

شرکت مختلط سهامی

این شرکت که در واقع ترکیبی از شرکت های تضامنی و سهامی است، دارای دو نوع شریک می باشد. تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم. شریکان سهامی، شریکانی هستند که سرمایه آنها به صورت متساوی القیمه می باشد و مسئولیت آنها به همان میزان سرمایه گذاری است.

شریکان ضامن، شریکانی هستند که مسئولیت و روابط آنها در مقابل طلبکاران و با یکدیگر، مطابق مقررات تضامنی می باشد.

مقاله پیشنهادی مفید و کاربردی: ثبت شرکت دانش‌ بنیان چگونه است؟

شرایط ثبت شرکت مختلط سهامی:

 • تهیه اساسنامه و شرکت نامه
 • ارزیابی و تحویل سهم الشرکه غیر نقدی
 • پرداخت ثلث سرمایه نقدی
 • ذکر نام مختلط سهامی
 • وجود حداقل 2 نفر به عنوان سهامدار
 • وجود 3 نفر به عنوان هیئت نظار

شرکت مختلط غیر سهامی

در این نوع شرکت، امور تجاری میان چند نفر شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود تحت یک نام مخصوص انجام می شود. حداقل تعداد شرکا در این نوع شرکت برخلاف مختلط سهامی که 4 نفر است، 2 نفر می باشد. مرجع نظارت در مختلط غیر سهامی پیش بینی نشده است.

از مدارک مورد نیاز برای ثبت این نوع شرکت می توان به

 • نسخه ای از شرکت نامه که مورد تایید است.
 • نسخه ای از اساسنامه در صورت وجود
 • اسامی شرکای ضامن با سمت مدیریت

شرکت نسبی

این شرکت تحت یک نام مشخص بین دو یا چند نفر ایجاد می شود و مسئولیت شرکا ناشی از نسبت سرمایه ای که در شرکت قرار می دهند، می باشد. شرکت نسبی شباهت بسیاری به شرکت تضامنی دارد با این تفاوت که در شرکت تضامنی، همانطور که گفتیم، شرکا در برابر طلبکاران مسئول پرداخت قروض هستند اما در شرکت نسبی طلبکاران نمی توانند قروض خود را بیشتر از سرمایه ای که شرکت دارد، از شرکا بگیرند.

ارکان اصلی شرکت نسبی شامل همه شرکا و مدیران می باشند. برای تشکیل شرکت نسبی، وجود حداقل 2 شریک ضروری است. همچنین اسم شرکت باید به همراه نام یک شریک قید شود.

شرایط ثبت شرکت نسبی:

 • حداقل تعداد سهامداران باید 2 نفر باشد.
 • قید عبارت “شرکت نسبی”
 • تقویم و تسلیم تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی
 • تقسیم منافع شرکت بین شرکا

شرکت تعاونی تولید و مصرف

این شرکت ها از اشخاصی حقیقی و حقوقی هم صنفی یا همکار تشکیل شده اند که برای رفع نیازمندی های مشترک در کنار تقویت وضع اقتصادی و اجتماعی به روش خودیاری و همکاری متقابل فعالیت می کنند. تعداد اعضای این شرکت حداقل 7 نفر است.

همچنین از مقاصد تشکیل شرکت تعاونی مصرف می توان گفت:

 • فروش اجناس لازم برای مصارف روزمره شامل اجناسی که شرکا شرکت ایجاد یا خریده باشند.
 • تقسیم بندی ضرر  و سود بین اعضای شرکا به میزان خرید آنها.

شرایط ثبت شرکت نسبی:

 • تعداد اعضا حداقل 7 نفر
 • تامین حداقل 50 درصد از از سرمایه ی شرکت توسط اعضا

شرایط و مدارک برای ثبت شرکت

از جمله مدارکی که برای ثبت شرکت مورد نیاز است می توان گفت:

 • ارائه اساسنامه شرکت همراه با امضای تمامی کسانی که عضو هیئت مدیره آن هستند.
 • ارائه اقرارنامه شرکت
 • ارائه شرکت نامه
 • ارائه اظهارنامه موید توسط سازمان حسابرسی
 • ارائه مدارک اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شناسایی از قبیل کارت ملی، شناسنامه که مورد تایید هستند.
 • اسناد تحصیلی و آموزشی و اسناد دوره هایی که مرتبط با فعالیت می باشند برای اعضای هیئت علمی و مدیر عامل
 • گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت علمی و مدیر عامل
 • گواهی پایان خدمت و معافیت از خدمت برای مردانی که عضو هیئت مدیره هستند.

گواهینامه ای که برای سوء پیشینه ارائه می شود باید به روز باشد و مدت زیادی از آن نگذشته باشد.

همچنین از شرایط ثبت شرکت می توان گفت:

 • پرداخت سرمایه به میزان 35 در ابتدای کار و ارائه گواهی و فیش کار به اداره امور ثبت شرکت
 • تامین کردن میزان سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت که با توجه به قالب های شرکتی متفاوت است

مراحل ثبت شرکت

در گام اول از مراحل ثبت شرکت، لازم است تا با حضور در اداره ثبت شرکت، برای دریافت فرم های مربوطه، تکمیل و امضای آن توسط همه شرکا با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید، اقدام نمایید. مدارکی که در این مرحله لازم است شامل شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، صورتجلسه انتخاب مدیران و قبولی آنها و همچنین رسید سرمایه می باشند.

در مرحله بعدی لازم است تا به آدرس اینترنتی رجوع نموده و فرم های مربوطه را به صورت آنلاین تکمیل نمایید. در پر کردن این فرم به نکات زیر توجه نمایید:

 • انتخاب 5 نام با رعایت اولویت برای نام شرکت به صورتی که سابقه ثبتی نداشته باشد، واژه ای فارسی، مفهومی و منطبق با فرهنگ اسلامی باشد، ، حداقل تعداد سیلاب باید 3 تا باشد، در نام شرکت اسم خاصی درج شده و از عناوین دانشمندان معاصر نباشد.
 • اسامی رنگ ها و شهرها جزء نام شرکت تلقی نمی شود و باید حداقل 3 کلمه دیگر در کنار آن ذکر شود.
 • برای اشخاص حقوقی که ثبت نام آنها نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد، باید قبل از تقاضای ثبت شرکت، نسبت به اخذ مجوز و ضمیمه آن اقدام شود.

در مرحله سوم، شما یک شماره ثبت را پس از تکمیل فرم آنلاین دریافت می کنید که برای چاپ آگهی تاسیس شرکت به آن نیاز خواهید داشت.

در مرحله چهارم، لازم است مدارک زیر را به آدرس تاییدیه پذیرش ارسال کنید:

 • مدارک امضا شده توسط اعضا (2 نسخه)
 • کپی از مدارک شناسایی افراد در شرکت
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از اعضا
 • برگه تایید نام و برگه رسید پذیرش اینترنتی

در محله آخر، مدارکی که شما ارسال کردید، توسط کارشناسان مربوط بررسی شده و وضعیت شما به 3 صورت خواهد بود:

 1. رد پرونده ثبت شرکت: که ناشی از ایرادی غیرقابل حل می باشد و نیاز است تا مراحل ثبت شرکت دوباره و صحیح انجام شود.
 2. نقص در پرونده ثبت شرکت: برای رفع نواقص موجود باید نواقص را از طریق پاکت های مخصوص این کار به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید.
 3. ارسال شده برای صدور آگهی: در این مرحله شما می توانید پیش نویسی را برای چاپ آگهی ثبتی بنویسید.

در صورتی که وضعیت سوم پیش آید، شخص امضا کننده دفاتر باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و با پرداخت هزینه های قانونی مربوطه و امضا در دفاتر، مدارک خود را برای ثبت شرکت دریافت کند.

در این مرحله شما باید آگهی تاسیس را در روزنامه ای رسمی به چاپ برسانید.

مزایا و معایب ثبت شرکت

ابتدا به مزایای ثبت شرکت می پردازیم. از مهمترین فوایدی که ثبت شرکت می تواند در پی داشته باشد می توان به فعالیت رسمی و قانونی مجموعه در قالب شرکت را عنوان نمود. در کنار این مزیت، با ثبت شرکت، مسئولیت های اعضا و شرکا مشخص و تقسیم بندی می شود. با ثبت شرکت، ارگان ها، نهادها و شرکت های دیگر، تمایل و اطمینان بیشتری را برای همکاری با مجموعه شما از خود نشان می دهند.

همچنین شخصیت های حقوقی می توانند از حمایت های گسترده دولت برخوردار شوند و امکان شرکت مجموعه در مزایدات و مناقصات سایر شرکت ها و نهادها فراهم می شود.

از جمله معایب ثبت شرکت نیز می توان به:

 1. پرداخت مالیات که برای کلیه مشاغل الزامی است.
 2. تعریف مکانی مشخص برای شرکت
 3. هزینه های ناشی از ثبت و انجام امور اداری آن
 4. لزوم آشنایی با قانون تجارت
 5. تعهد به تکمیل و تحویل دفاتر پلمپ مالیاتی
 6. لزوم استخدام افرادی که به عنوان کارکنان شرکت شناخته می شوند همراه با پرداخت حقوق و مزایای آنها

به طور کلی مزایایی که برای ثبت بیان شد، از جمله ضروریاتی می باشد که در بلند مدت برای مجموعه ها و شرکت ها باید در نظر گرفته شود. همینطور با در نظر گرفتن معایب ثبت شرکـت متوجه خواهید شد که غالب فعالیت های اقتصادی و مشاغل آزاد وظیفه دارند تا این موارد را رعایت کنند.

نویسنده : توحید عزیززاده

واحد انفورماتیک موسسه آروین ثبت

آیا در زمان کم امکان ثبت علامت تجاری وجود دارد؟
آیا در زمان کم امکان ثبت علامت تجاری وجود دارد؟

15 آگوست 2019

مشاهده کامل
لیست برند های معروف و موفق زعفران در ایران
لیست برند های معروف و موفق زعفران در ایران

15 آگوست 2019

مشاهده کامل
هزینه ها و قوانین ثبت برند پوشاک در ایران
هزینه ها و قوانین ثبت برند پوشاک در ایران

14 آگوست 2019

مشاهده کامل
تاثیر ثبت برند در فروش کسب و کار مواد غذایی + مدارک و هزینه های مورد نیاز
تاثیر ثبت برند در فروش کسب و کار مواد غذایی + مدارک و هزینه های مورد نیاز

11 آگوست 2019

مشاهده کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

جهت اطلاع از آخرین تخفیفات و جشنواره های آروین ثبت ثبت نام نمایید.

کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

ارتباط با واتس آپ درخواست مشاوره رایگان